Strona główna


Zapraszamy na międzynarodową konferencję AAC:


VIII Regionalna Konferencja AAC Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Let's Talk Together - AAC in Europe

Warszawa, 30 czerwca – 2 lipca 2011 r.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna ma w Europie długą tradycję. Polskie AAC rozwija się już od 20 lat w kilku wiodących krajowych ośrodkach, ale dopiero w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie stosowaniem wspomagających sposobów komunikacji na szeroką skalę. W krajach wysoko rozwiniętych AAC jest od wielu lat dziedziną badań naukowych i programów akademickich oraz obszarem poszukiwania rozwiązań technologicznych. Dzięki temu osoby niepełnosprawne z poważnymi trudnościami w mówieniu znajdują systemowe wsparcie i możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Serdecznie zapraszamy na VIII Międzynarodową Konferencję AAC Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, której celem jest zapoczątkowanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi krajami w celu wypracowania standardów wspierania osób niemówiących w Polsce.

  Po raz pierwszy nadarza się okazja spotkania w Warszawie wielu wybitnych specjalistów w dziedzinie AAC.

  Wśród uczestników konferencji znajdują się przedstawiciele społeczności AAC różnych krajów Europy, między innymi z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Cypru, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Czech i Rumunii. Obecni będą także goście ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Indii.

  Częścią tego wielkiego wydarzenia będzie także niespotykana dotąd w Polsce wystawa urządzeń do komunikacji i sprzętu technologii wspomagającej dla osób niemówiących.

  W programie konferencji przewiduje się także wystąpienia polskich i zagranicznych specjalistów AAC.
  Wykłady otwierające wygłoszą:
  • Prof. Erna Alant – Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC
  • Prof. Stephen von Tetzchner – Uniwersytet w Oslo
  • Darryl Sellwood, użytkownik ACC - Uniwersytet Południowa Australia

  Prezentacje i warsztaty uwzględniają zarówno różnorodną tematykę z dziedziny porozumiewania się, jak też różny stopień zaawansowania słuchaczy.

  Liczymy na obecność wielu użytkowników AAC, którzy zgłosili wystąpienia i podzielą się własnymi doświadczeniami.

  W czasie konferencji nadarzy się wiele okazji do nawiązania bezpośrednich kontaktów merytorycznych i towarzyskich w czasie przerw kawowych i obiadowych oraz atrakcyjnych imprez towarzyszących.

 

Organizatorzy Konferencji:

Stowarzyszenie MBS • HARPO • APS Warszawa • Zespół Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie

Konferencja organizowna jest pod honorowym patronatem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej

przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC

Konferencji towarzyszyć będzie międzynarodowa wystawa sprzętu technologii wspomagającej

 

Ważne terminy

 • • Konferencja: 30 czerwca, czwartek – 2 lipca, sobota 2011 r.
 • • Rezygnacja po uprzedniej rejestracji: do 31 maja 2011r – zwrot całości wpłaty minus 50 zł
 • • Rezygnacja po 31 maja 2011 r. – bez zwrotu wpłat


Aktualności


 • 2011.05.25: Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w uroczystej kolacji w prestiżowej Restauracji Belvedere w dniu 1 lipca o godz. 20.00.


 • 2011.05.25: Pozostało już bardzo niewiele miejsc - zarejestruj się natychmiast, jeśli chcesz mieć pewność możliwości uczestnictwa w Konferencji!


 • 2011.05.20: MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Pani Katarzyna Hall objęła patronat nad konferencją.


 • 2011.05.02: Dostępny jest pełen harmonogram Konferencji - proszę kliknąć Informacja i program


 • 2011.03.31: Honorowy patronat nad Konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska


 • 2011.03.31: Przewidywany termin zamknięcia rejestracji: 30 kwietnia 2011


 • 2010.12.22: Wystawców prosimy o kontakt pod adresem podanym tutaj.