Miejsce konferencji
Polska, Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Blok C
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa


Miejsce konferencji dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Transport na miejsce konferencji: komunikacja miejska w Warszawie: www.ztm.waw.pl