Wystawa


W trakcie Konferencji zapraszamy na wystawę sprzętu i oprogramowania wspomagającego.
Odwiedzający wystawę będą mogli spotkać się z przedstawicielami producentów, uzyskać wszelkie wyjaśnienia i informacje o nowinkach. Każdy wystawca będzie korzystał z opiekuna-tłumacza, wspomagającego tych wystawców, którzy jeszcze nie znają języka polskiego.

Obecność na wystawie potwierdzili:


Zainteresowane uczestnictwem w wystawie firmy i instytucje prosimy o kontakt pod adresem exhibit@aac2011.org.pl