Zgłaszanie wystąpień


Zapraszamy gorąco do czynnego uczestnictwa w konferencji poprzez zgłaszanie wystąpień.

Oczekujemy następujących form prezentacji

  • • krótka prezentacja: 15 min
  • • prezentacja zwykła: 25 min
  • • plakat

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć:

- imię i nazwisko, tytuł naukowy
- ew. innych autorów prezentacji
- reprezentowane miejsce pracy lub ośrodek naukowy
- rodzaj prezentacji (krótka/zwykła/plakat)
- tytuł prezentacji
- abstrakt (zawierający główne tezy i konkluzje przedstawianej pracy, 1-2 stron standardowego maszynopisu: Times New Roman, 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5 wiersza); abstrakt będzie wydrukowany w materiałach konferencyjnych;
- krótki opis wystąpienia, do wersji elektronicznej i drukowanej programu konferencyjnego (do 100 wyrazów)
- potrzebę użycia własnego komputera (patrz: warunki techniczne)

Komitet merytoryczny zastrzega, że przy dużej ilości zgłoszeń będzie musiał je selekcjonować, wówczas nie wszystkie prezentacje będą mogły znaleźć się w programie.

Warunki techniczne:

Sale wykładowe będą wyposażone w komputer, rzutnik multimedialny, głośniki komputerowe i system nagłaśniający dla prezentującego. Na komputerze zainstalowany będzie:

- System operacyjny Windows
- Microsoft Office 2007 z programem PowerPoint
- Windows Media Player
- Program do odtwarzania DVD

Osoby, które potrzebują innego lub specjalistycznego oprogramowania proszone są o użycie prywatnych laptopów.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 28 lutego 2011 w poniższym formularzu.

Potwierdzenie akceptacji zgłoszenia nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2011.


Formularz:

Dane personalne

Zgłaszam wystąpienie na Konferencję:

Tytuł wystąpienia:

Streszczenie wystąpienia:

(zawierające główne tezy i konkluzje przedstawianej pracy, maksymalnie 2 strony; streszczenie będzie wydrukowane w materiałach konferencyjnych)

Wskaż plik:

lub

Wpisz tekst:

Opis wystąpienia:

(krótki opis do wersji elektronicznej i drukowanej programu konferencyjnego - do 100 wyrazów)

Wskaż plik:

lub

Wpisz tekst:

Uwagi techniczne:

W czasie prezentacji chcę korzystać z własnego laptopa (Patrz: "Warunki techniczne" powyżej)
Wyrażam zgodę na umieszczenie przesłanego wystąpienia w materiałach konferencyjnych rozprowadzanych przez uczestników konferencji.
Wyrażam zgodę na umieszczenie przesłanego wystąpienia na stronie konferencyjnej.