AfaSystem - aktualizacja oprogramowania

Serwis aktualizacji programu AfaSystem

AfaSystem składa się z programu głównego oraz modułów terapeutycznych, przy czym każdy z modułów ma własne zasoby, zawierające materiał ćwiczeniowy, zdjęcia i nagrania dźwiękowe. AfaSystem działa w dwóch wersjach: terapeuty i pacjenta. Wersja dla terapeuty pozwala przygotowywać terapie w oparciu o moduły terapeutyczne, uruchamiać je, dobierać parametry ćwiczeń indywidualnie dla każdego pacjenta, eksportować, importować i analizować wyniki ćwiczeń, zarządzać bazą danych pacjentów. Wersja dla pacjenta umożliwia jedynie uruchamianie terapii ułożonych przez terapeutę.
AfaSystem jest stale udoskonalany. Powstają kolejne wersje zarówno programu głównego, jak i modułów terapeutycznych. Firma Harpo oferuje aktualizację oprogramowania przez internet. Rozwiązanie to jest oparte na instalowaniu nowych wersji programu oraz modułów terapeutycznych niezależnie od siebie. Polega na pobraniu odpowiedniego pliku z poniższej listy, rozpakowaniu go i uruchomieniu programu instalacyjnego z domyślnymi ustawieniami.

Aktualizacja programu głównego

Jest to zasadnicza aktualizacja oprogramowania. Obejmuje wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do AfaSystemu, dzięki czemu pozwala zachować aktualną, pełną funkcjonalność programu. Przeznaczona do wszystkich wersji programu. Zalecana przy zmianie systemu operacyjnego na Windows 10 / 11 (w przypadku wersji AfaSystemu zakupionych przed rokiem 2016). Wymagana po dołączeniu nowych modułów do AfaSystemu.
Aby przeprowadzić aktualizację, należy wskazać poniższy link:
Po kliknięciu można zapisać plik, bądź też od razu go otworzyć i uruchomić instalator setup.exe z domyślnymi ustawieniami.
Uwaga: Przed aktualizacją należy zamknąć program AfaSystem.
Jeśli aktualizacja dotyczy wersji programu 2.1.1.1 lub wcześniejszej, należy się liczyć z koniecznością ponownej aktywacji programu - po przeprowadzeniu uaktualnienia program zażąda aktywacji. Należy wtedy aktywować program przy użyciu aktualnie posiadanej licencji lub skontaktować się z firmą Harpo w celu uzyskania technicznego wsparcia.

Kontakt

Harpo Logo
HARPO Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. (+48) 61 853 14 25
fax (+48) 61 853 14 19

Aktualizacja modułów terapeutycznych

Jest to dodatkowa aktualizacja poszczególnych ćwiczeń terapeutycznych. Wymagana tylko w przypadku dołączania nowych modułów oraz aktualizowania zmian w materiale ćwiczeniowym posiadanych modułów.
Lp. Nazwa programu terapeutycznego Rozmiar
1. Różnicowanie brzmienia - rozumienie 50 MB
2. Interpretacja znaczenia - rozumienie 456 MB
3. Czasowniki - rozumienie 295 MB
4. Rzeczowniki - ekspresja 146 MB
5. Rzeczowniki w zdaniach - ekspresja 527 MB
6. Przymiotniki - ekspresja 154 MB
7. Związki frazeologiczne - ekspresja 172 MB
8. Antonimy i synonimy - czytanie 2 MB
9. Rzeczowniki - czytanie 49 MB
10. Rzeczowniki w zdaniach - czytanie 30 MB
11. Czasowniki - czytanie 59 MB
12. Przymiotniki - czytanie 37 MB
13. Układanie zdań - czytanie 20 MB
14. Analogie - czytanie 2 MB
15. Myślenie abstrakcyjne - czytanie 2 MB
16. Kategorie - czytanie 2 MB
17. Związki frazeologiczne - czytanie 21 MB
18. Wykluczenia - czytanie 2 MB
19. Rzeczowniki, wielokrotny wybór - czytanie 47 MB
20. Rzeczowniki - pisanie 114 MB
21. Rzeczowniki w zdaniach - pisanie 31 MB
22. Antonimy - pisanie 2 MB
23. Czasowniki - pisanie 58 MB
24. Przymiotniki - pisanie 38 MB
25. Związki frazeologiczne - pisanie 233 MB
26. Analogie - pisanie 2 MB
27. Kategorie - pisanie 2 MB
28. Związki frazeologiczne z wyjaśnieniem znaczenia - pisanie 19 MB
29. Rzeczowniki z określeniami - pisanie 18 MB
30. Czasowniki z rzeczownikami odczasownikowymi - pisanie 2 MB
31. Rzeczowniki we frazach - pisanie 2 MB
32. Przymiotniki we frazach - pisanie 2 MB